JELENA TASIĆ PLEĆAŠ I JELENA DIMITRIJEVIĆ, BIZNIS INTERVJU: „Kao biznis koučevima cilj nam je da klijent otkrije svoj sistem vrednosti, svoj „autentični self“.“

Nakon šest godina treninga, par stotina sati ličnog rada i mnogobrojnih internacionalnih treninga i konferencija, dve Jelene uplovile su u svoju preduzetničku priču.

JELENA TASIĆ PLEĆAŠ I JELENA DIMITRIJEVIĆ, BIZNIS INTERVJU: „Kao biznis koučevima cilj nam je da klijent otkrije svoj sistem vrednosti, svoj „autentični self“.“

Pretežno se bave biznis konsaltingom, ali su u to svakako uključene i pojedinačne sesije. Klijenti ih neretko nazivaju „psihoterapeutima za biznis“, a jedino njih dve drže burnout koučing trening – izgaranje na poslu. Ko su ove dve dame, kako su započele svoj biznis i da li su njihove edukacije nešto što vama treba, otkrijte u intervjuu.

Dve Jelene, vlasnice firme Jelena CONSULTING, razgovaraju sa trećom Jelenom, urednicom magazina Ogledalo. Reklo bi se da je ovo žensko preduzetništvo na delu. (ha-ha) Drage Jelene, za početak ovog intervjua zamoliću vas da nam se predstavite.

Tim Jelena CONSULTING čine dve Jelene, iako samo ime intuitivno navodi da se zaključi da je u pitanju samo jedna. Mi smo Jelena Tasić Plećaš i Jelena Dimitrijević, sertifikovane sistemsko-psihodinamske organizacione konsultantkinje i sertifikovani biznis koučevi. Obe smo aktivne članice vodećeg svetskog udruženja organizacionih konsultanata ovog tipa – Međunarodnog društva za psihoanalitičke studije organizacija (ISPSO).

Još tokom obuke smo imale prilike da radimo zajedno, pa se ta dobra energija nekoliko godina kasnije prenela u zajednički projekat pod imenom Jelena CONSULTING. Kroz njega pomažemo pojedincima, timovima i kompanijama kad su u pitanju razvoj i različiti problemi na poslu. Za razliku od nekih koučing i konsalting pristupa, koji se zadržavaju na površinskom – na nivou ponašanja, mi zalazimo dublje, radeći na otkrivanju pravih uzroka postojeće situacije i potom radimo na njenom unapređivanju.  

A ono što nas je spojilo kao poslovne partnerke jeste činjenica da smo obe proaktivne osobe širokih interesovanja, dobre u multitaskingu, organizaciji vremena, onlajn radu, savladavanju prokrastinacije, ali i uspešnom sprečavanju izgaranja na poslu. Jelena Tasić Plećaš posebna postignuća ima sa porodičnim firmama i organizacijama u krizi. Jedan od dosadašnjih uspeha joj je harmonizacija konfliktnog tima čiji je duboki razdor pretio raspadom kompanije. Takođe, radi sa pojedincima koji imaju problem sa fokusom i postavljanjem prioriteta. Jelena Dimitrijević s najvećim zadovoljstvom radi sa timovima i kompanijama kojima treba podrška u nošenju sa zahtevnim promenama, kao i kada postoji potreba za uvođenjem inovacija tako da one budu održive i stalabilne.

Vaša oblast je sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting i biznis koučing. Možete li nam objasniti šta to znači?

JD: Osnovna korist od njega je da se savlada neki poslovni izazov ili da se napreduje. A s tim često dolazi i ušteda vremena, novca, psihičkih i drugih resursa.

Zanimljivo je pomenuti da se oblast sistemsko-psihodinamskog organizacionog konsaltinga razvila u jednoj ekstremnoj situaciji nalik na ovu pandemiju 2020. Tokom Drugog svetskog rata i odmah nakon njega, vodeći evropski psiholozi, psihijatri, praktičari i naučnici izučavali su veće i manje grupe u vojsci. Cilj im je bio da u tim privremenim organizacijama nauče šta je dobar vođa i kakva se dinamika razvija u različitim grupama i timovima. U osnovi toga bile su želja i potreba da se pomogne traumatizovanim vojnicima. Kasnije su ova saznanja upotpunjena bogatom teorijom iz oblasti otvorenih sistema i tako je nastala oblast sistemsko-psihodinamskog konsaltinga.

Naša oblast je, ukratko, spoj revidirane Frojdove teorije i prakse, uz paletu saznanja iz organizacione teorije, a zahteva i ogromno iskustvo iz grupne analize i grupnih odnosa. Zbog te dubine znanja i iskustva, kao i specifične usmerenosti na organizacioni kontekst, konsultanti našeg usmerenja uspevaju da efikasno širom sveta pomognu na svim organizacionim nivoima, sa veoma različitim vrstama izazova i u jačanju veoma različitih potencijala.

JTP: A kao biznis koučevima cilj nam je da klijent otkrije svoj sistem vrednosti, svoj „autentični self“. Da otkrije šta je to što radi sa strašću, šta je to što može da ga ponese i da, u skladu sa tim, postavi svoje ciljeve u budućnosti, razvije strategije za njihovo postizanje. Da otkrije šta ga blokira u postizanju uspeha. Kouč usmerava klijenta ka ovladavanju veštinama neophodnim za taj proces.

Sistemsko-psihodinamski pristup znači da radu s klijentom, bilo on pojedinac ili tim, pristupamo konstantno uzimajući u obzir tri aspekta: psihološki aspekt – psihološka pozadina individue, ili svakog pojedinca unutar tima; zatim dinamski aspekt, koji se odnosi kako na dinamiku funkcionisanja same organizacije, tako i na dinamiku odnosa svakog pojedinca (našeg klijenta) sa drugim članovima tima; i sistemski aspekt, neminovni uticaj šireg sistema u kojem smo (kompanije, ali i klijenata, pa i šire...).

Foto: Privatna arhiva

Pročitala sam na vašem sajtu da klijenti za vas kažu da ste „psihoterapeuti za biznis“. Koliku odgovornost nosi ovaj naziv?

JTP: Sam rad često ima terapijski efekat s obzirom na to da sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant integriše obe oblasti – on je (nalik psihoterapeutu) ekspert za dijagnostiku organizacionog konteksta, a kao kouč je vizionar pri rešavanju problema. Naš pristup i sama edukacija, između ostalog, podrazumevaju dugogodišnje izučavanje psihodinamske teorije i direktno iskustveno učenje oblasti psihoterapije. U radu, koristeći se principima psihoanalize, dolazimo do srži poslovnih problema, a psihodinamskim organizacionim metodama zajedno sa klijentom pronalazimo održiva rešenja. Upravo ovo široko sagledavanje celokupne slike u kojoj se klijent nalazi omogućava nam da prepoznamo da li smo mi pravo rešenje za njegov poslovni problem, ili je pravo rešenje za klijenta možda psihoterapeut ili recimo ekspertski konsultant iz neke određene oblasti. Nekad je dovoljna jedna konsultacija, a nekada više njih da bismo došli do pravog odgovora. Naravno, ovo sa sobom nosi veliku odgovornost i tu nema mesta sujeti.

Koliko su, po vašem mišljenju, ljudi u Srbiji spremni i upućeni u ovakav vid komunikacije?

JTP: Ovaj vid konsaltinga se u svetu koristi na različitim poljima rada i u različitim industrijama, a čini se da tek dolazi vreme kada će kompanije u Srbji uvideti neophodnost ozbiljnog sistemsko-psihodinamskog rada sa zaposlenima i rukovodstvom. Sve to u cilju održanja produktivnosti i biznisa tokom ove ekstremne krize, koja donosi nepredvidive i kompleksne promene.

Međutim (i nažalost) i dalje smo većinski okruženi rukovodstvom koje ima staromodno shvatanje da „emocije ostaju kod kuće kad se ode posao“, da je moguće biti 100% racionalan i da to „pomaže u poslu“. U nekim manjim firmama budžeti za rad sa zaposlenima gotovo da ne postoje, dok su u korporativnom svetu HR odeljenja lepa fasada za naizgled brižni odnos prema radnoj snazi.

JD: Ipak, danas sve više kompanija shvata vrednost ovog tipa konsaltinga i on polako ponovo dolazi u fokus. Sve više kompanija i pojedinaca traži visokokvalifikovane profesionalce koji razumeju psihološku i socijalnu dinamiku koja se razvija u pojedincu, između pojedinaca, u grupama i čitavim organizacijama.

Recimo, jedan od naših supervizora iz Njujorka radi sa poznatim holivudskim glumcima, a sve je više zastupljeno da usluge sistemsko-psihodinamskih organizacionih konsultanata koriste članovi novih evropskih vlada (npr. finska). Kod nas se takođe koristi sistemsko-psihodinamski pristup u radu sa timovima i organizacijama, mada se o njemu malo piše u medijima.

Smatramo da bi lideri trebalo više da budu upućeni u sistemsko-psihodinamski kontekst, naročito sada kada nam svetska kriza kuca na vrata. O tome kako ovaj pristup doprinosi profitu firme (a nije tek njen neminovni trošak) govori podatak da je koleginica Jelena Tasić Plećaš u radu sa jednom organizacijom predlagala savete za efikasnije poslovanje i pomogla u njihovoj implementaciji, i time direktno uticala na uvećanje dobiti za 10 puta u roku od 4 godine. Zaista impresivne promene mogu proisteći iz ovakvog rada sa ljudima.

Šta je zapravo poslovni konsultant i kako nam on može pomoći?

JD: Poslovni konsultant je osoba koja poseduje veliko znanje i iskustvo iz konkretne oblasti kojom se bavi, te pruža profesionalne usluge iz svoje oblasti ekspertize. U okviru poslovnih konsultanata organizacioni konsultant izdvaja se kao stručnjak za ono najvažnije u organizaciji – za ljude. Ekspert je za dijagnostiku i otkrivanje nesvesnih aspekata problema u kompaniji ili kod pojedinca.

Kako to radi jedan organizacioni konsultant? Kao podatke koristi sve ono što vidi i doživi u kompaniji. Posmatra dinamiku odnosa, a podatke naravno dobija i iz razgovora (sa zaposlenima, menadžerima različitih nivoa, bordom direktora...). Za razliku od drugih poslovnih konsultanata, organizacioni konsultant koristi i emocije kao podatke. Takođe pruža empatičan odnos prema emocijama, što omogućava njihovu integraciju. Pomaže da se primitivni, štetniji mehanizmi društvenih ili individualnih odbrana zamene zdravim mehanizmima.

JTP: A pomenuti mehanizmi prirodno nastaju kod svakog čoveka kao odbrana od anksioznosti u susretu s radnim zadatkom. Sada, tokom pandemije kovida, sigurno možete da zamislite nivo anksioznosti kod medicinskih radnika. To je ekstreman primer, ali je dobra ilustracija toga do koje mere anksioznost može da bude upletena u obavljanje radnih zadataka i da utiče na sve moguće aspekte posla. Ma čime se bavili, neka će anksioznost postojati. Kao organizacioni konsultanti, pomažemo vam da tu anksioznost umanjite ili otklonite i time postanete produktivniji, autentičniji, zadovoljniji na poslu.

Još jedna karakteristika sistemsko-psihodinamskog pristupa je da ne insistira na unapred pripremljenim rešenjima i tehnikama koje „moraju da rade za sve“. Pristup je dakle potpuno individualizovan, i to tako da pruža optimalni balans između rada na problemima i jačanja klijentovih potencijala. To doprinosi suštinskoj promeni kod klijenta i njegovom većem zadovoljstvu u poslovnoj ulozi (ili u organizaciji), i to na duže staze. Ne dajemo kratka, brza rešenja, radimo na suštini.

Foto: Privatna arhiva

Kako da prepoznamo pravog organizacionog konsultanta?

JTP: S obzirom da je u današnje vreme oblast koučinga i različitih vidova konsaltinga sve popularnija, postoji mnoštvo različitih pravaca.

S tim u vezi, potencijalni klijent pre svega mora razumeti da li želi raditi sa organizacionim konsultantom, ekspertskim konsultantom, lajf koučom, NLP trenerom, savetnikom za razvoj karijere ili nekim drugim. Ukoliko je klijent zbunjen, oseća se preplavljeno problemima i ne zna odakle da krene, samo zna da mu treba pomoć – tada je sistemsko-psihodinamski orijentisani konsalting pravo rešenje za njega! Kao što smo i gore objasnile, kroz proces konsultacija klijent će svakako doći do važnih uvida i svojih autentičnih rešenja.

Zavisno od toga kako je orijentisan kouč ili konsultant, kako bi se prepozao u moru amaterizma, neophodno je pozvati se na njegovu sertifikaciju. Recimo, kada je u pitanju organizacioni konsalting, u regionu Balkana postoji samo jedna zvanična ustanova za edukaciju, posebna sekcija pri Društvu grupnih analitičara Beograd (DGAB). Ova sekcija je inače produžena ruka instituta Tavistok u Londonu, gde je ova oblast i razvijena, a koji i dalje ima vodeću ulogu u razvoju organizacija u celom svetu.

Dakle, sertifikat DGAB neka vam bude polazna tačka u izboru konsultanta ovog usmerenja. Kako bismo postale sertifikovane organizacione konsultantkinje ovog pristupa, nas dve Jelene smo prošle 6 godina treninga, više od 300 h ličnog rada, mnogobrojne internacionalne treninge i konferencije iz ove oblasti. Naš rad su dugo supervizirali renomirani svetski organizacioni konsultanati, kao što su dr Džejms Kranc, dr Kristofer Skenlon, ali i stručnjaci sa ovih prostora – dr Marina Mojović i dr Jelica Satarić. Obe smo sertifikovane da koristimo The Analytic-Network Coaching System™. Ovaj sistem jedan je od najkompleksnijih i najdubljih u celokupnoj koučing industriji, a savladale smo ga učeći direktno od njegovog tvorca, dr Sajmona Vesterna.

Važno je napomenuti da je u svetu organizacionih konsultanata pandan Međunarodnoj koučing federaciji (ICF) udruženje psihodinamskih organizacionih konsultanata – ISPSO (Međunarodno društvo za psihoanalitičke studije organizacija), čije smo mi članice.

Da li vas dve uvek radite u timu ili svaka ima svoje klijente?

JD: Individualne klijente radimo odvojeno, dok sa kompanijama radimo u timu, jer dijadni odnos umnogome doprinosi radu. U zavisnosti od potreba kompanije i naše procene šta će biti delotvornije, nekada se odlučimo da budemo u različitim ulogama.

Kako pristupate onim klijentima koji od vas očekuju da im pokrenete i održite posao?

JTP: Jedinstvenost našeg pristupa ogleda se u tome što mi ne radimo za klijenta, nego sa klijentom. S tim u vezi, ukoliko klijent traži ekspertsku uslugu razvoja strategije za svoj posao, nažalost, mi nismo prava adresa.

Naša ekspertiza sastoji se u tome da podstičemo klijenta da se i sam psihološki razvija uporedo sa razvojem svog biznisa. Jednostavno rečeno, mi vam okrećemo retrovizor da možete da vidite slepi ugao svoje ličnosti ili organizacione situacije, a koji vas sprečava da se istaknete još više u svom poslu.

Foto: Dve Jelene sa stručnjakom dr Džejms Krancom

Jedino sam kod vas mogla da vidim ponudu za burnout koučing trening. Možete li nam pojasniti o čemu se radi?

Izgleda da smo na vreme prepoznale koliko će izgaranje na poslu (burnout) poprimiti drastičnije, ozbiljnije razmere usled ove pandemije, te o tome intenzivno govorimo još od maja, posebno na Instagramu https://www.instagram.com/jelena.consulting/ ali i na drugim društvenim mrežama.

Naš BURNOUT KOUČING TRENING je stoga idealno rešenje za sve koji žele da se oslobode stresa usled previše posla i koji imaju utisak da su neefikasni koliko god da rade. I ne samo za one koji bi prodali bubreg da im se dan produži za sat vremena, već i za one koji bi želeli da spreče da do toga dođe. Radi očuvanja svog mentalnog zdravlja i blagostanja na poslu treba da naučimo da se zaustavimo na vreme. Ovaj program je, kao i naš individualni rad, u potpunosti prilagođen klijentu i njegovim poslovnim izazovima. Tokom treninga učesnik stiče kontrolu nad svojim problemima umesto da oni kontrolišu njega. 

No, to nije sve od naših aktivnosti. Krajem septembra ponovo pokrećemo GRUPU BIZNIS PODRŠKE, u nešto drugačijem obliku nego što smo je vodile tokom vanrednog stanja. Osim toga, pružamo podršku pojedincima i kompanijama onlajn. 

Ovih dana koleginica Jelena Dimitrijević se priprema da o našem radu izlaže na Svetskom socioekonomskom forumu iz Dubaija (možete je čuti 3. septembra, a prijava je preko sajta https://iamacademiconference.com/).

Pročitajte i: MILAN STOJILKOVIĆ, TRENER PLIVANJA: "Od reprezentativca Srbije do trenera u Švajcarskoj."

Lektorka: Dragana Dimitrijević